Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

De wereld van de hond

blog-header

Een hond heeft voor heel andere dingen belangstelling dan mensen. Zo wil hij bijvoorbeeld zaken waar Wij aan voorbij lopen of zelfs onze neus voor ophalen best nader bestuderen. Weten hondenbaasjes eigenlijk wel waar hun hond naar kijkt, wat hij ruikt en wat hij allemaal hoort? Weten ze in wat voor wereld hun viervoeter leeft? Dat is eigenlijk wel nodig om het gedrag van het dier beter te kunnen begrijpen.

Neem het volgende voorbeeld. Een mens en zijn hond gaan samen wandelen in de stad. De baas loopt langs een kledingzaak en kijkt belangstellend naar de etalage. Vervolgens komt hij bij een boeken winkel waar hij de boeken en tijdschriften uitvoerig bekijkt. Voor de slagerswinkel heeft hij weinig belangstelling. De hond die met zijn baas op deze wandeling meeloopt, zal de wereld heel verschillend ervaren.

Aan de kledingzaak loopt hij voorbij. De dingen die daar in de etalage hangen interesseren hem niet. De kledingstukken krijgen pas betekenis voor hem als de baas of een andere huisgenoot ze heeft gedragen en er een lichaamsgeur op heeft achtergelaten. Onze boeken interesseren hem ook niet. Ze zijn voor hem niets dan een onbelangrijke warboel van lijnen en vlakken met bovendien een weinig interessante geur.

De slagerswinkel boeit hem echter veel meer: de lucht van vlees en worst wekken zijn eetlust op en de geur van het vleesafval geeft hem de neiging daar eens flink in te gaan rollen. De hond vraagt zich af hoe zijn baas ongeinteresseerd aan een paaltje voorbij kan lopen dat even verderop staat. Elke reu die daar voorbij is gekomen, heeft er een stevige 'geurvlag' geplant. En, nadat hij de zijne er aan heeft toegevoegd, moet de hond dit eerst allemaal eens rustig be studeren voordat hij verder kan gaan.

Wel en niet interessant

Met name door deze verschillen in belangstelling leeft de mens in een heel andere wereld dan de hond. De belangstelling van het dier is zoals bij elk dier, beperkt tot wat voor hem direct van belang is. Het is de vraag of de hond de spiegel en de schilderijen aan de wand van de huiskamer van zijn baasje werkelijk waarneemt.

Van alle dingen op tafel boeien slechts de borden hem, tenminste als die met eten gevuld zijn Het is zelfs niet duidelijk of hij ooit de hemel of de toppen van de bomen ziet, anders dan als achtergrond van een voorbijvliegende eend of een vluchtende kat die de veiligheid van een boom opzoekt.

Hoewel zijn gehoor zeer scherp is, weten we niet of de hond daadwerkelijk naar het gezang van de vogels luistert. Al deze dingen vallen buiten zijn belang stelling Zijn wereld is niet alleen anders, maar ook veel kleiner dan de onze. Mens en hond leven in kwalitatief verschillende werelden, hoe dicht we ook bij elkaar in dezelfde omgeving leven.

De verschillen

Wij kennen als mensen ook verschillen die voortkomen uit interesse. Wanneer een schilder, een bioloog en een ingenieur samen een wandeling door een landschap maken, zullen zij heel ver schillende dingen waarnemen als gevolg van hun verschillende belangstellingssferen. Ook bij dieren onderling verschilt de interesse zeer sterk: een koe heeft voor andere dingen aandacht dan een hond en neemt daardoor andere dingen waar.

Terwijl een hond in een weiland de verschillende plantensoorten niet zal onder scheiden, zal een koe het muisje niet zien dat door het gras wegschiet. Deze aandacht hoort bij de vitale behoeften van elk dier. Vandaar dat niet alleen mens en dier onderling in heel verschillende werelden leven, maar ook dieren onderling.

We mogen niet vergeten dat de hond voor alles een reukdier is. Dit betekent dat zijn reukorgaan hem de meeste informatie levert en dat dit ook alle aspecten van zijn leven beheerst. In de tweede plaats komt het gehoor en pas op de derde plaats het zichtvermogen. Bij de mens overheerst het zichtvermogen. Dit is van groot belang bij het maken van vergelijkingen tussen mens en hond. Onze ruimte, dat wil zeggen de ruimte waarin wij leven, is optisch gebouwd. Wij onderscheiden voor, achter, boven en onder in de eerste plaats met onze ogen.

Een wereld van geuren

Als je je dit allemaal realiseert, kun je begrijpen hoe heel anders de hond onze menselijke omgeving beleeft. Want de hond leeft in een wereld van geuren. Zoals voor ons mensen het zichtbare meer betekent, zo zullen er voor de hond als het ware geurtorens zijn die zijn oriëntatie bepalen.

Tenslotte moet je je bedenken dat de hond op vier poten loopt waardoor hij zijn hoofd dichter bij de grond draagt. Wij hebben nu eenmaal een andere lichaamsbouw en daarom een ander ruimtelijk schema waarin dingen hun eigen plaats hebben.

Het is voor ieder hondenbaasje van groot belang om dit te beseffen want het kan van doorslaggevende betekenis zijn bij het beoordelen van het gedrag van een hond.

Woef.nl scoort een 4,7 / 5 op basis van 1132 beoordelingen.